Obrázek k článku Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí ohledně úložišť Hellspy a Hellshare
| Šárka Hellerová

Nejvyšší soud vydal přelomové rozhodnutí ohledně úložišť Hellspy a Hellshare

Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ze strany ČNS IFPI dospělo k rozsudku, který je zadostiučiněním pro majitelé práv k nahrávkám a mohlo by vést k větší odpovědnosti provozovatelů úložišť za porušování autorských práv.

Vrchní soud v Praze bude muset znovu posoudit, zda úložiště ohrožují či porušují práva duševního vlastnictví a dopouštějí se nekalé soutěže.  

„Jsme opravdu potěšeni, že Nejvyšší soud se ztotožnil s naším názorem a posoudil činnost úložiště HellShare/ HellSpy komplexně, přičemž připustil, že uvedené úložiště je v nekalosoutěžním vztahu k vydavatelům hudebních nahrávek,“ uvedla k rozsudku ředitelka ČNS IFPI JUDr. Petra Žikovská

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu podala žalobu proti nekalé soutěži proti provozovatelům úložišť HellShare a HellSpy již v roce 2014. Domáhala se toho, aby se provozovatelé úložiť:

  • zdrželi poskytnutí odměn uživateli úložišť za stahování jím nahraných souborů třetí osobou, pokud tento uživatel nemá souhlas ke zpřístupňování těchto souborů veřejnosti prostřednictvím předmětných úložišť;
  • dále požadovala odstranění vyhledávače z předmětných úložišť a
  • uložení povinnosti provozovatelům úložišť upravit smluvní podmínky s uživateli (doplnit podmínku pro vznik nároku a poskytnutí odměny uživatelům, jež je závislá na počtu stažení nahraných souborů).

Dovolání ČNS IFPI k Nejvyššímu soudu ČR směřovalo proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 2020, v němž odvolací soud zamítl výroky, v nichž byla u soudu první instance ČNS IFPI úspěšná, a potvrdil ostatní zamítavé výroky soudu.

Nejvyšší soud nyní dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu není správné a dovolání ČNS IFPI je důvodné. Dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a kauza se znovu vrací k Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení. Pokud ten shledá, že jsou poskytováním odměn uživatelům splněny předpoklady generální klauzule nekalé soutěže, má uložit povinnost zdržet se poskytování těchto odměn závadným (tj. zakázaným) způsobem. Odvolací soud by měl dále mimo jiné také posoudit, zda provozování vyhledavače (jako součást služby ukládání informací) ze strany žalovaných představuje pouhý automatický (tj. technický, pasivní) proces či nikoliv.

„Naplňuje nás to optimismem a vírou ve funkčnost české justice, která je ve svých nejvyšších patrech schopna spravedlivého a erudovaného posouzení případu. Bohužel jsme na toto rozhodnutí museli čekat dlouhých sedm let, které pro vydavatele, hudebníky a skladatele hudby znamenaly citelné ztráty na jejich příjmech,“ říká ředitelka ČNS IFPI JUDr. Petra Žikovská

Právní zástupce ČNS IFPI JUDr. Zuzana Císařová upozorňuje, že rozhodnutí znamená odpovědnost provozovatelů úložišť za to, že jejich uživatelé těží z porušování autorských práv. „Jedná se o precedenční rozhodnutí, které upřesnilo výklad právní úpravy tzv. bezpečného přístavu (safe harbour) ve vztahu ke službám ukládání a sdílení obsahu. Z rozhodnutí plyne, že bezpečný přístav nevylučuje odpovědnost provozovatelů úložišť za volbu konkrétního obchodního modelu, pokud těží z porušování autorských práv, k němuž na těchto úložištích dochází.“